Naslov: Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37 3212 Vojnik

Tel: (03) 780 01 00

Fax: (03) 780 02 00

Spletna stran: Psihiatrična bolnišnica Vojnik http://www.pb-vojnik.si

Kratek opis:

Psihiatrična bolnišnica Vojnik je postala samostojna 12.01.1993. Vsako leto v bolnišnico sprejmemo in iz nje odpustimo približno 1500 bolnikov, specialističnih ambulantnih pregledov pa je 8000 do 9000.

V bolnišnici pospešeno dohitevamo investicijsko vzdrževanje, izboljšujemo bivalne pogoje bolnikov, delovne razmere zaposlenih in urejujemo okolico ter zunanji videz bolnišnice. Sodelovanje z novonastalo občino Vojnik je zgledno, saj zavod zaposluje 150 ljudi, predvsem s tega področja.

Bolnišnica je vključena v državni plan investicij v zdravstvu in je z novim objektom vzhodno od glavne stavbe ena redkih psihiatričnih ustanov v državi, ki je v povojnem času pridobila 2500 m2 nove površine.

Želja vodstva je bolnišnico tudi socialno umestiti v širši prostor regije in jo po strokovni plati ter po odprtosti postaviti ob bok vsem drugim zdravstvenim zavodom, ki se sicer ne ukvarjajo z psihiatrično dejavnostjo in ne nosijo stoletja starega pečata posebnosti, zaprtosti, drugačnosti ali celo družbeno vsiljene manjvrednosti.

Oglej si več… »