Naslov: Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37 3212 Vojnik

Tel: (03) 780 01 00

Fax: (03) 780 02 00

Spletna stran: Psihiatrična bolnišnica Vojnik http://www.pb-vojnik.si

Kratek opis:

Psihiatrična bolnišnica Vojnik je postala samostojna 12.01.1993. Vsako leto v bolnišnico sprejmemo in iz nje odpustimo približno 1500 bolnikov, specialističnih ambulantnih pregledov pa je 8000 do 9000.

V bolnišnici pospešeno dohitevamo investicijsko vzdrževanje, izboljšujemo bivalne pogoje bolnikov, delovne razmere zaposlenih in urejujemo okolico ter zunanji videz bolnišnice. Sodelovanje z novonastalo občino Vojnik je zgledno, saj zavod zaposluje 150 ljudi, predvsem s tega področja.

Bolnišnica je vključena v državni plan investicij v zdravstvu in je z novim objektom vzhodno od glavne stavbe ena redkih psihiatričnih ustanov v državi, ki je v povojnem času pridobila 2500 m2 nove površine.

Želja vodstva je bolnišnico tudi socialno umestiti v širši prostor regije in jo po strokovni plati ter po odprtosti postaviti ob bok vsem drugim zdravstvenim zavodom, ki se sicer ne ukvarjajo z psihiatrično dejavnostjo in ne nosijo stoletja starega pečata posebnosti, zaprtosti, drugačnosti ali celo družbeno vsiljene manjvrednosti.

Oglej si več… »


Naslov: Ptujska cesta 33 2270 Ormož

Tel: (02) 74 15 100

Fax: (02) 74 15 147

Spletna stran: http://www.pb-ormoz.si

Kratek opis:

V predelu jugovzhodnega dela Slovenije se ob reki Dravi nahaja mesto Ormož, obdano s čudovito naravo. Ena izmed najstarejših zgradb v mestu je Psihiatrična bolnišnica Ormož, ki je namenjena zdravljenju vseh vrst duševnih motenj.

Zgradba psihiatrične bolnišnice stoji na zahodnem robu mesta Ormož. Zgradil jo je nemški viteški križniški red leta 1898. Od ustanovitve do leta 1948 je delovala kot splošna bolnišnica in je slovela kot vzorno urejena medicinska ustanova. V njej so delovale redovnice križniškega reda, ki so zaradi svoje požrtvovalnosti postale pojem humanosti med ljudstvom. Konec aprila 1948 je vlada Ljudske republike Slovenije Splošno bolnišnico Ormož zaprla, jo preuredila in preimenovala v Bolnišnico za TBC in pljučne bolezni.
Po upadu števila bolnikov obolelih za jetiko, se je pokazala potreba po psihiatrični bolnišnici, tako se je bolnišnica preoblikovala v psihiatrično. 1. oktobra 1966 je bil ustanovljen psihiatrični oddelek kot sestavni del ptujske bolnišnice. Namen bolnišnice je bil, da nudi psihiatrično oskrbo in zdravljenje prebivalcem ožjega ormoškega in ptujskega območja, dela bistriškega in gornjeradgonskega območja, Ljutomera z okolico in Prekmurja.

Leta 1966 se je bolnišnica organizirala v skladu z Zakonom o javnih zavodih v javni zavod Psihiatrična bolnišnica Ormož.

V letih od 1998 do 2005 je bila bolnišnica skoraj v celoti prenovljena (narejen je bil prizidek, obnovljena oziroma prenovljena je bila zunanjost bolnišnice, vsi oddelki z bolniškimi sobami, prostori za ambulanto, administrativni in laboratorijski del, skupni prostori, telovadnica in kapelica, prav tako okolica s parkiriščem).

Psihiatricna-bolnisnica-Ormoz-psihiatrija-ormoz

Oglej si več… »


Naslov: Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija

Tel: (05) 373 44 00

Fax: (05) 377 36 51

Spletna stran: http://www.pb-idrija.si/index2.html

Kratek opis:

Poreklo: Italijanska kasarna, največja ob takratni italijanski vzhodni meji s staro Jugoslavijo, zgrajena v obdobju 1928 – 1933 za 4.000 vojakov.

Gravitacijsko območje: 308.000 prebivalcev Severne in Južne Primorske, Idrijsko Cerkljanske in Notranjske regije. Idrijska bolnišnica ima, glede na podatke o stopnji hospitalizacije, najbolj strukturirano, pa vendarle izjemno stabilno gravitacijsko območje v slovenski psihiatriji.

Standard: Pred letom 1994 šest, sedem, do deset posteljne sobe, od leta 1997 dalje sobe s štirimi, dvema ali eno samo posteljo, kar je najboljši standard v slovenski psihiatriji.

Zmogljivosti: V začetku 450 postelj, danes po 48 letih v povprečju dnevno zasedenih 194 postelj; je druga največja psihiatrična bolnišnica. PB Idrija je med vsemi psihiatričnimi bolnišnicami najbolj zmanjšala fizični obseg postelj.

Zaposleni: 201 (v povprečju starih 38 let s 16,4 leti delovne dobe), čiščenje in pranje pogodbeno preneseno na zasebnike. Z nadpovprečnim vlaganjem v človeški kapital in s privatizacijo navedenih nemedicinskih dejavnosti je PB Idrija dosegla za kliniko najboljšo izobrazbeno raven zaposlenih, najboljše razmerje med zdravstvenimi in nezdravstvenimi delavci v prid prvih in za kliniko najboljše razmerje med pacienti in zaposlenimi.

psihiatricna-bolnisnica-idrija-1

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023