Naslov: Šlajmerjeva ulica 4 1000 Ljubljana

Tel: (01) 522 62 22 ( Informacije )

Tel: (01) 524 32 88 ( Informacije o poteku poroda )

Tel: (01) 522 61 11 ( Sprejemna triažna ambulanta )

Krak opis:

Šestega oktobra 1997 ob 9.30 odkar je minilo deset let  se je v novi stavbi Porodnišnice Ljubljana rodil prvi otrok. Od tedaj je bilo 62.447 porodov, rojstev pa zaradi dvojčkov, trojčkov in četverčkov še več.

Porodnišnica Ljubljana je mestna porodnišnica za področje od Idrije do Kočevja; tu se rodi tretjina slovenskih otrok in je ena največjih porodnišnic v zahodni Evropi. Obenem je perinatalni (obporodni) center tretjega nivoja za celo Slovenijo.

Ginekološka klinika Kliničnega centra (GK KC) in z njo Klinični oddelek za perinatologijo je osrednja učna ustanova za potrebe dodiplomskega študija Medicinske fakultete, za specializacijo iz ginekologije in porodništva ter drugih specializacij, priznava jo tudi EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology). V okviru Kliničnega oddelka za perinatologijo GK KC poteka veliko raziskovalnih projektov v sodelovanju z Ministrstvom za znanost in tehnologijo (MZT) oziroma drugimi partnerji.

Tesna je povezava s Službo za medicinsko genetiko, ki vodi politiko razvoja in stroke v republiki ter kot taka že prerašča zastavljene okvire in postaja enakovredna partnerica.

porodnisnica-ljubljana-2.JPG

Oglej si več… »