Naslov: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, Rakitna 96 1352 Preserje

Tel (sprejemna pisarna): 01 365 98 16

Tel (ambulanta): 01 365 98 14

Tel (tajništvo): 01 365 98 00

Fax: 01 365 98 01

Spletna stran: http://www.mkz-rakitna.si

Kratek opis:

Na Rakitni so že leta 1915 zdravili avstro-ogrske vojake s pljučnimi boleznimi, leta 1930 pa je prišla na zdravljenje prva skupina otrok  (v okviru Državne šolske poliklinike v Ljubljani).

Že leta 1932 so namesto lesenih barak na Rakitni postavili zidano stavbo z bazenom in igriščem, kompleksu pa nadeli ime “Otroško okrevališče princa Andreja”. Okrevališče je vsak mesec sprejelo od 100 do 150 otrok, ki so v okrevališču bivali po tri tedne. Današnje ime je zdravilišče dobilo leta 1962.

Leta 1987 smo ga dozidali in obnovili. Leta 1994 smo zgradili športno-rekreativni park, v letu 2004 pa smo opremili in uredili prostor za fizioterapijo.

Leta 2007 smo začeli z izvajanjem bolnišničnega programa s področja motenj hranjenja in čustvenih motenj.

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna daje otrokom in mladostnikom priložnost, da sproščeno zadihajo v objemu zdravja.

Mladostnikom z obolenji dihal zagotavljamo najboljšo zdraviliško zdravstveno obravnavo in zdravljenje, mlade z motnjami hranjenja in čustvenimi motnjami pa podpiramo pri okrevanju in uspešni vključitvi v vsakdanje življenje.

Krepimo zdravje otrok in mladostnikov in jim ponujamo možnost za zdravo odraščanje.