Naslov: Prvomajska ulica 1  2000 Maribor

Tel: (02) 45 00 100

Fax: (02) 45 22 234

Spletna stran:
http://www.zzv-mb.si

Kratek opis:

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor je osrednja preventivna zdravstvena ustanova za območje širše mariborske regije. Smo največji od devetih območnih zavodov za zdravstveno varstvo v Sloveniji.

Naše osnovno poslanstvo je izvajanje specialistične dejavnosti javnega zdravja. Ta vključuje socialno-medicinsko, higiensko, epidemiološko in zdravstveno ekološko področje.

Preučujemo razširjenost bolezni med prebivalci v regiji, ugotavljamo dejavnike v okolju, ki vplivajo na zdravje, ocenjujemo tveganja, predlagamo ukrepe za izboljšanje življenjskih razmer in se trudimo, v sodelovanju z drugimi sektorji družbe, razvijati kakovostnejše življenje ljudi, z manj bolezni.

Svoje dejavnosti opravljamo na visoki strokovni ravni, podprti s sodobno tehnološko opremljenimi mikrobiološkimi in sanitarno kemijskimi laboratoriji in znanstveno raziskovalnim delom. To nam omogoča izvedbo zahtevnih nalog, ne le za potrebe regije, pač pa tudi države in širše.

Naša vizija je nenehno izboljševanje strokovnosti dela, dobra poslovna uspešnost ter uveljavitev zavoda v širšem evropskem okolju. Postati želimo vodilni inštitut za živila in okolje v državi.

Zavod-za-zdravstveno-varstvo-Maribor