Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
Telefon: + 386 1 2441 400
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

Oddelek za medicinsko mikrobiologijo z referenčnimi laboratoriji
Vodja oddelka
Telefon: 01 520 57 92
Fax: 01 520 57 04

Naslov: Grablovičeva 44, 1000 Ljubljana

Laboratorij za bakteriologijo
Telefon: 01 520 57 92

Laboratorij za enteropatogene bakterije
Telefon: 01 520 57 07

Laboratorij za imunologijo in molekularno diagnostiko
Telefon: 01 520 57 92

Laboratorij za virologijo
Bohoričeva 15, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 434 26 10
Fax : 01 434 26 12

Spletna stran: http://www.ivz.si

ivz-rs-2.JPG

Oglej si več… »