Naslov: Studenec 48, 1260 Ljubljana

Tel: (01) 58 72 100

Fax: (01) 52 84 618

Klic v duševni stiski: (01) 520 99 00 (med 19. in 7. uro zjutraj)

Spletna stran:
http://www.psih-klinika.si

Kratek opis:

Temelje za izdelavo vizije razvoja Psihiatrične klinike Ljubljana (v nadaljnjem besedilu PK Ljubljana) predstavljajo načela poslovanja javnega zavoda, to so načela zakonitosti, preglednosti in poslovne učinkovitosti. Vsa načela služijo uresničevanju poslanstva javnega zdravstvenega zavoda.

Izdelava vizije razvoja pa temelji tudi na opredeljeni razvojni politiki zdravstva v R Sloveniji ter predpostavki o urejanju pravnega in socialnega okolja za področje zdravstva. Gre za pričakovano novo opredelitev razmerij med javnim in tržnim ter med javnim in zasebnim v zdravstvu, kar je mogoče pričakovati s sprejetjem novega Zakona o zavodih in z napovedano Novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Vizija razvoja PK Ljubljana torej upošteva pričakovano novo zakonsko ureditev javnega in tržnega področja v zdravstvu, in sicer v skladu z direktivami EU.

Ob tem vizija razvoja upošteva tudi možnosti za vključevanje zasebnega interesa v javni sektor v zdravstvu, v okviru obstoječih zakonskih predpisov in pričakovane pravne liberalizacije na tem področju ter možnosti za povečanje obsega trženja posameznih vrst in skupin zdravstvenih storitev.

To mora služiti izboljšanju kakovosti in obsega storitev za paciente, ne sme pa ločitev na javno in tržno področje poslabšati oziroma zmanjšati ravni zdravstvene ponudbe PK Ljubljana na področju psihiatrije.

V celotnem zdravstvu in s tem tudi v psihpsihiatricna-klinika-polje-ljubljana-1iatriji se pričakuje uvedba standardov kakovosti, kar je ena od pomembnih predpostavk v tej viziji razvoja.

Oglej si več… »