Naslov: UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Tel: (02) 32 11 000

Fax: (05) 33 12 393

Spletna stran: Univerzitetni klinični center Maribor http://www.ukc-mb.si

Kratek opis:

Splošna bolnišnica Maribor je bila ustanovljena 1. decembra 1799 in se je v dvestoletni zgodovini razvila v visoko strokovno ustanovo, ki zagotavlja zdravstveno varstvo na sekundarni in terciarni ravni za občanke in občane Maribora in dvanajstih mariborskih občin pa tudi za širše območje severovzhodne Slovenije.

Univerziteni klinični center Maribor je organiziran kot zdravstveni zavod na sekundarni ravni (splošna bolnišnica) s kliničnimi oddelki na terciarni ravni in ima naziv učna bolnišnica.

V bolnišnici je več kot 2400 zaposlenih, od tega približno 370 zdravnikov specialistov različnih strok, specializantov in sekundarijev, okrog 500 diplomiranih in višjih medicinskih sester, fizioterapevtov, višjih radioloških tehnikov, delovnih terapevtov, laboratorijskih inženirjev, več kot 800 srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, laboratorijskih in farmacevtskih tehnikov in drugih poklicev v zdravstvu, med zaposlenimi so tudi nezdravstveni delavci z visoko, višjo, srednjo in tudi nižjo izobrazbo za preprostejša dela.

Na 1316 bolniških posteljah ležijo bolniki povprečno 6,9 dni, na leto odpustijo nekaj več kot 55.000 bolnikov, več kot 10.000 se jih zdravi v enodnevni bolnišnici. Delo na posameznih oddelkih je zelo intenzivno, kar dokazuje čedalje krajša ležalna doba; kjer je le mogoče, opravljajo delo v okviru dnevnih in enodnevnih bolnišnic ter v specialistični ambulantni službi, kjer na leto opravijo več kot 340.000 pregledov.

Veliko načrtov je še pred nami, vsa naša prizadevanja pa so usmerjena k tistim, zaradi katerih smo tukaj: k našim bolnikom in varovancem.

Oglej si več… »