Naslov: Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 43 86 915

Fax: (01) 43 86 910

Spletna stran: http://www.mf.uni-lj.si/kdm

Kratek opis:

Katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je ustanovila Medicinska fakulteta s sklepom senata 27. novembra 1995.

Poseben mejnik razvoja Katedre za družinsko medicino je bil uspeh pri pridobitvi sekretariata evropskega združenja zdravnikov družinske medicine, ki ga od leta 2005 vodi Barbara Toplek.

Kljub akademskemu razvoju pa so glavni nosilci razvoja stroke družinske medicine kolegi, ki delajo v ambulantah na terenu in omogočajo kakovostno pedagoško delo ter so dragoceni sodelavci pri raziskavah.

Oglej si več… »