Naslov: Inštitut za patologijo, medicinski eksperimentalni center, oddelek za molekularno genetiko, prionski laboratorij, Zaloška 4, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 543 71 03

Fax: (01) 543 71 04

Spletna stran: http://www.mf.uni-lj.si/ipat/271

Kratek opis:

Inštitut za patologijo predstavlja slovenski zdravstveni vrh na področju patologije. Inštitut vključuje diagnostično kirurško in internistično biopsijsko patologijo, citologijo in avtopsije.

Oglej si več… »