Naslov: Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete – vajalnice in katedra, Zaloška 4, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 543 74 00

Fax: (01) 543 74 01

Spletna stran: http://www.imi.si

Kratek opis:
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (IMI MF UL) je osrednja, največja slovenska ustanova za mikrobiološko in imunološko strokovno zdravstveno, raziskovalno in pedagoško dejavnost. V sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom v Ljubljani, Onkološkim inštitutom v Ljubljani in drugimi zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji razvija in povezuje temeljno in klinično mikrobiologijo in imunologijo.

 

Oglej si več… »