Naslov: Inštitut za biokemijo, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 5437 640

Fax: (01) 5437 641

Spletna stran: ibk.mf.uni-lj.si/defaultslo.html

Kratka predstavitev:

Leta 1919 je bila v Ljubljani ustanovljena Medicinska fakulteta. Isto leto je pričel delovati Institut za kemijo, ki je imel svoje prostore na Filozofski fakulteti. Delovanje je prekinila druga svetovna vojna. Po vojni je Medicinska fakulteta spet zaživela v polni meri z desetimi semestri. Leta 1972 se je Institut za kemijo preimenoval v Institut za biokemijo. Predmet Biokemija se proučuje v 1 in 2 letniku in ga poučuje 5 učiteljev.

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG