Naslov: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica

Tel: (05) 711 21 00

Fax: (05) 711 21 01

Kratka predstavitev:

ZD_Ilirska bistrica

ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA je v sedanji obliki ustanovila Občina leta 1993, kot javni zavod za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju. Ob koncu leta 2006 so v organizacijski strukturi Zdravstvenega doma naslednje dejavnosti:
-splošna/družinska medicina (5 splošnih ambulant, ambulanta v socialnovarstvenem zavodu, šolski dispanzer, antikoagulantna ambulanta, center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, preventiva in vzgoja)
-nujna medicinska pomoč (urgentna ambulanta, nujni medicinski prevozi)
-dispanzer za medicino dela prometa in športa
-specialistične ambulante (ortoped)
-zobozdravstvo (4 ambulante, zobotehnika, zobozdravstvena vzgoja)
-patronažna služba (5 nosilcev)
-laboratorij
-RTG
-reševalna služba (nenujni medicinski prevozi)
-upravno-tehnične službe. Oglej si več… »