Naslov: Medicinska fakulteta v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor

Tel: (02) 2345 821

Fax: (02) 2345 820

Spletna stran: http://www.mf.uni-mb.si

Opis:

Nova medicinska fakulteta v Mariboru je učna ustanova, na kateri izvajamo dejavnosti na področju izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela, osebnostnega in družbenega razvoja ter napredka. Naše temeljne vrednote in prizadevanja so biti odprta učna ustanova z najvišjimi etičnimi in moralnimi vrednotami, enakopravnost in partnerstvo vseh sodelujočih ter akademska svoboda. Temeljna naloga Medicinske fakultete Univerze v Mariboru kot učne ustanove bodočih zdravnikov, je izobrazba našega diplomanta v strokovnem smislu, pa tudi v smislu moralnih in etičnih norm. Kompetence, ki jih mora diplomant Medicinske fakultete Univerze v Mariboru obvladati so skladne s kompetencami zajetimi v Modri knjigi o izobraževanju zdravnikov, skladne pa so tudi s standardi naših partnerskih evropskih fakultet.

Biti ugledna, zaželena, uveljavljena, varna, mednarodno naravnana in prepoznavna učna ustanova z elementi odličnosti vpeta v bližnje in daljno okolje. Vodstvo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru bo skrbelo za skladen razvoj vseh kateder, pa tudi za razvoj naših kliničnih učnih baz. Z intenzivnimi mednarodnimi izmenjavami študentov in učiteljev bomo omogočili tako študentom kot učiteljem pridobivanje dodatnih znanj in izkušenj. Pomembna naloga v prihodnosti je intenzivirati raziskovalno delo, zlasti bazične raziskave, kar bomo dosegli v sodelovanju z drugimi fakultetami Univerze v Mariboru, ki so že sedaj vključene kot partnerji na podiplomskem študijskem programu Biomedicinska tehnologija, v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor ter v sodelovanju z našimi partnerskimi fakultetami znotraj Evropske unije. Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru si bo še naprej prizadevala za kontinuirano prenovo študijskih programov v smislu posodabljanja, ob sodelovanju s študenti in ob upoštevanju smernic, ki jih oblikujejo mednarodne organizacije kot sta AMSE (Association of Medical Schools in Europe) in AMEE (Association for Medical Education in Europe). V ta namen bo ustanovljena tudi Kurikularna komisija, ki bo zadolžena za stalno posodabljanje učnih načrtov.


Naslov: Kortykova 2 1104 Ljubljana

Tel: (01) 543 77 00

Fax: (01) 543 77 01

Spletna stran: http://www.mf.uni-lj.si/index.html

medicinska-fakulteta-v-ljubljani-6.JPG

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023