Naslov: Celjska cesta 11, 3250 Rogaška Slatina

Tel: (03) 818 55 00

Fax: (03) 818 55 11

Spletna stran: http://www.pegazov-dom.si

Kratka predstavitev:

V Pegazovem domu želimo doseči naslednje strateške cilje:

Zagotoviti občanom Rogaške Slatine in širše okolice institucionalno varstvo v njihovi življenjski sredini, kar omogoča optimalno povezanost stanovalcev doma z njihovimi svojci in domačim okoljem.

Izvajati programe in vsebine, ki bodo prilagojeni potrebam in interesom občanov Rogaške Slatine in širše okolice, ki potrebujejo varstvo in nego zaradi starosti, invalidnosti in bolezenskih stanj.

Razvijati sodobni koncept varstva starejših ljudi, ki temelji na spoznanjih socialne psihologije in geriatrije ter sociološko zaokroženih manjših bivalnih enot (stanovanjskih, hišnih) in katerega osnovni cilj je višja kvaliteta življenja starejših ljudi v domu s posebnim poudarkom na programih za demenco.

Povezovati se z okolico z namenom integracije občanov v delo in življenje doma.