Naslov: Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava

Tel: (02) 578 12 36

Fax: (02) 571 12 38

Spletna stran: http://www.dslendava.si

Kratek opis:

Dom starejših Lendava je bil zgrajen leta 1994 s kapaciteto 122 postelj in je pokrival potrebe po institucionalnem varstvu za upravno enoto Lendava.

Ker so potrebe po varstvu starejših naraščale, je tudi dom temu primerno povečeval svoje kapacitete in se prilagajal potrebam. Tako je bila leta 2000 izvedena dogradnja na kapaciteto 148 postelj.

Razvoj doma v zadnjih letih gre v smeri nudenja storitev v skladu z realnimi potrebami, željami in pričakovanji naših stanovalcev, pri čemer si prizadevamo za približevanje socialnemu modelu izvajanja storitev.

V smeri socialnega modela izvajanja storitev ter glede na dejstvo, da sprejemamo vse več stanovalcev z demenco, temu primerno tudi prilagajamo arhitekturo. Tako sta leta 2010 odprli svoja vrata dve gospodinjski skupnosti, s skupno 24 stanovalci. Koncept dela je vzet po vzoru zahodno evropskih držav in je podoben domačemu gospodinjstvu. Trenutna kapaciteta doma je 172 postelj.

Dom starejših Lendava ima vpeljan evropski model vodenja kakovosti E-Qalin in sledi viziji prijaznega doma, z visokim zaupanjem stanovalcev in njihovih svojcev, strokovnim ugledom ter prepoznavnostjo v širši skupnosti.

Oglej si več… »