januar 26th, 2011Društvo Projekt ČlovekNaslov: Društvo projekt človek Sketova 5 1000 Ljubljana

Tel: (01) 542 37 46

Spletna stran: Projekt Človek – http://www.projektclovek.si/

Kratek opis:

Društvo Projekt Človek je humanitarna, neprofitna, strokovna organizacija za pomoč uživalcem drog in njihovim staršem.

Program »Projekt Človek« je namenjen tistim, ki se odločijo prekiniti z vsemi psihoaktivnimi substancami in zmorejo doseči začetno abstinenco, potrebujejo pa pomoč pri vzdrževanju abstinence in spremembi načina življenja. Namen programa »Projekt Človek« je v preprečevanju in zniževanju socialnih stisk povezanih z uživanjem drog. Osnovni cilj, ki ga program zagovarja, je kvalitetno življenje brez drog in vključenost v družbo tako v smislu nadaljevanja šolanja in zaposlitve, kakor tudi v smislu družabnega življenja. Uporabniki pridejo v stik s programom tako, da se naročijo na prve pogovore, kjer dobijo informacije o možnostih vključevanja v različne oblike programa Projekt Človek. V povprečju je hkrati vključenih v program 70 zasvojenih oseb in 150 svojcev. Program poudarja vključenost celotne družine in obravnavo zasvojenosti v okolju, kjer se je le ta začela.

Društvo Projekt Človek ima svojo zloženko, izvajamo preventivne programe po šolah, pod okriljem Socialne zbornice pa organiziramo izobraževanja za delavce na področju dela z zasvojenimi. V programu je redno zaposlenih 16 delavcev, 10 honorarnih sodelavcev in več kot 10 prostovoljcev. Pomembno je, da imamo v timu prostovoljnih in honorarnih sodelavcev tudi uporabnike, ki so zaključili program in njihove starše. Kot posebnost programa lahko navedemo to, da so v programu zaposleni strokovni delavci različnih profilov in delavci, ki imajo izkušnjo premagane zasvojenosti.

Oglej si več… »


logo-rozenica

Naslov: Kočevska 148 1291 Škofljica

Spletna stran: http://www.rozenica.eu

Kratek opis:

1.    izmenjava izkušenj in združevanja interesov oseb prizadetih s keratokonusom in drugimi bolezenskimi spremembami na roženici oziroma očesu,

2.    promocija znanja na področju diagnostičnih, korekcijskih, operativnih, farmacevtskih in drugih terapevtskih posegov na roženici in očesu,

3.    tvorno komuniciranje in sodelovanje z odgovornimi za politiko transplantacij in kirurških ter korekcijskih posegov na roženici ter sistemsko urejanje statusa prizadetih s keratokonusom in drugimi okvarami roženice oziroma očesa,

4.    sodelovanje z izvajalci kirurških posegov ter korekcijskih posegov oziroma drugih terapevtskih in farmacevtskih posegov na roženici in očesu,

5.    komuniciranje in sodelovanja z inštitucijami, ki so pristojne za organiziranje in upravljanje očesnih bank ter komuniciranje in sodelovanje s temi bankami,

6.    vpliv na osveščenost glede problemov oseb s keratokonusom in drugimi okvarami roženice ter s tem vpliv na boljše možnosti za izobraževanje, zaposlovanje in čim višjo kakovost življenja in

7.    sodelovanje z društvi s sorodno dejavnostjo in s strokovnimi telesi in organizacijami doma in v tujini.

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023