drustvo-up-zasvojenci-svojci-ljubljana1Naslov: Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 434 25 70

Fax: (01) 434 25 72

Spletna stran:
http://www.drustvo-up.si

Kratek opis:

Smo nevladna, neprofitna in nestrankarska humanitarna organizacija, s statusom društva, ki deluje v javnem interesu z verifikacijo programov socialnega varstva na zasebnem ter sistemskem nivoju.

Društvo »UP« pomaga zasvojencem vrniti se v življenje brez drog. Ponuja jim možnost zdravljenja in socialne rehabilitacije. Osvešča ljudi in s tem spreminja pogled na zasvojenost. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1993 zaradi osebne stiske posameznikov. S požrtvovalnim delom, predvsem prostovoljcev, se je razvilo v močno društvo s šestimi redno zaposlenimi in  17 programi. Danes je eno vodilnih na področju reševanja problematike zasvojenosti v Sloveniji.

Društvo je projektno financirano s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Fiha in Mestne občine Ljubljana po 6 projektih.

Sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za zdravje, s Socialno zbornico Slovenije, s posameznimi društvi in z združenji nevladnih organizacij, s posameznimi društvi in z združenji humanitarnih organizacij ter z osnovnimi in srednjimi šolami z namenom osveščanja mladih in vseh slojev družbe zaradi reševanja problematike zasvojenosti, predvsem zasvojenosti z nedovoljenimi drogami.

Drustvo-Up