Naslov: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Lokovina 13a, 3204 Dobrna

Tel: 03 780 10 00

Fax: 03 780 10 15

Spletna stran: www.centerdobrna.si

Kratka predstavitev:

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je socialno varstveni zavod, ki vključuje otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Vključenim je omogočeno celodnevno ali dnevno varstvo.
Izvajamo:

– institucionalno varstvo otrok in mladostnikov,
– usposabljanje po Posebnem programu, vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike do 26. leta starosti,
– institucionalno varstvo odraslih,
– zaposlitve pod posebnimi pogoji,
– zdravstveno varstvo in medicinsko rehabilitacijo.

CUDV-Dobrna

Oglej si več… »