Naslov: Cirius Kamnik, Novi trg 43a, 1241 Kamnik

Tel: (01) 8317 444

Fax: (01) 8317 666

Spletna stran: http://www.cirius-kamnik.si

Kratek opis:

Danes je center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik sodobni izobraževalno rehabilitacijski center s številnimi povezavami z bližnjim, širšim ter z evropskim prostorom.

Dne 28. oktobra 2008 se je z novim Sklepom vlade RS o ustanovitvi zavod preimenoval v “Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik” ali krajše “CIRIUS Kamnik”.

Tudi vnaprej se bo razvijal kot vzgojno-izobraževalni, zdravstveni, terapevtski, športno rekreativni ter podporni center za gibalno ovirane otroke in mladostnike, pa tudi za takšne z več motnjami oz. ovirami. Z obstoječimi in novimi programi bo omogočal usposabljanje teh oseb za samostojno in neodvisno življenje, za poklic, za nadaljnji študij, za kvalitetno preživljanje prostega časa ter za socialno vključevanje v najširšem smislu.