avgust 6th, 2015Dom Nine Pokorn GrmovjeNaslov: Dom Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4a, 3310 Žalec

Tel: (03) 713 29 00

Fax: (03) 713 29 10

Spletna stran: www.dnpg.si

Kratka predstavitev:

Dom Nine Pokorn Grmovje je poseben socialno-varstveni zavod, ki nudi oskrbo, varstvo in strokovno obravnavo oseb, ki zaradi slabših psihofizičnih sposobnosti niso zmožni integracije v samostojno izven-institucionalno življenje.
V letu 2010 praznujemo 30 let delovanja na Grmovju. Zgodovina doma pa sega še 10 deset let nazaj, ko so bili naši stanovalci nastanjeni v graščini v Novem Celju in pa v graščini na Grmovju.

dnpg 1
Naš zavod je v zadnjih letih usmerjen k aktivnejšemu vključevanju naših stanovalcev v širše družbeno okolje, zato odpiramo bivalne enote, ki pomenijo alternativno obliko bivanja in življenja v lokalni skupnosti ob strokovni pomoči naših zaposlenih. Z normalizacijo storitev, poskušamo našim stanovalcem približati takšen način življenja, ki bi ga živeli zunaj institucionalnih zidov.
Lotevamo se raznih projektov, ki gredo v smeri iskanja prijaznejših oblik bivanja in s tem zagotavljanja človekovega dostojanstva, kar pa je tudi edini cilj našega dela in prizadevanja vseh zaposlenih v našem zavodu. Oglej si več… »


Naslov: Center za korekcijo sluha in govora Portorož, Sončna pot 14a, 6320 Portorož

Tel: (05) 617 02 00

Spletna stran: www.cksg.si

Kratka predstavitev: 

V prostoru Slovenije predstavlja Center za korekcijo sluha in govora Portorož:
– del mreže za vzgojo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok ter otrok z večvrstnimi motnjami – za področje celotne Primorske
– del mreže za delo z otroki in odraslimi, ki imajo težave v govorno jezikovni komunikaciji – za področje obalno kraške regije
Šolski okoliš je prostran in različen za posamezne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru vzgoje in izobraževanja gluhih, naglušnih, otrok z govorno jezikovno motnjo in otrok z več motnjami.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Celotna Primorska oz. 20 primorskih občin (Ajdovščina, Bovec, Brda, Divača, Hrpelje-Kozina, Il. Bistrica, Izola, Kanal ob Soči, Koper, Kobarid, Komen, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava so šolski okoliš, na katerem izvajamo vse oblike usposabljanja, gluhih, naglušnih otrok, otrok s polževim vsadkom, otrok z govorno jezikovnimi motnjami, otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otrok z več motnjami. Na področju, ki ima specifično geografsko obliko, je redko poseljeno in slabo prometno povezano, živi približno 250.000 prebivalcev. V vse oblike obravnave DSP je po zadnjem obračunu vključenih skoraj 300 otrok. Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023