Naslov: Center za sluh in govor Maribor, Vinarska ulica 6, 2000 Maribor

Tel: (02) 228 53 40 (centrala)

(02) 228 53 46 (organizacijska enota: Zdravstvena enota)

Fax: (02) 228 53 63

Spletna stran: http://www.z-csg.mb.edus.si

Kratek opis:

Center za sluh in govor Maribor je osrednja ustanova na področju severovzhodne Slovenije, ki obravnava gluhe in naglušne otroke in odrasle ter otroke in odrasle osebe z govorno-jezikovnimi motnjami.

V zdravstveni enoti  izvajamo multidisciplinarno diagnostiko, terapijo, svetovanje in preventivo gluhih in naglušnih otrok in odraslih ter otrok in odraslih z govorno-jezikovnimi motnjami.

V osnovni šoli in vrtcu izvajamo rehabilitacijo poslušanja in govora, vzgojo, varstvo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok, otrok s polževim vsadkom, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, otrok z avtističnimi motnjami ter otrok z več motnjami.

Oglej si več… »