Naslov: Center za varstvo in delo Golovec, Na Golovcu 2, 3000 Celje

Tel: 425 78 50 850

Spletna stran: www.cvd-golovec.si

Kratka predstavitev:

V hiši na Golovcu je bila najprej otroška bolnišnica in nato internat današnje OŠPP Glazija Celje. Nekateri naši varovanci so že takrat živeli v njem.
Leta 1982 je bil izdelan prvi idejni program za institucionalno varstvo odraslih oseb s posebnimi potrebami in delavnic pod posebnimi pogoji, ki ga je izdelal dr. Mirko Galeša. Pobudniki so bili predvsem starši, ki so pri aktivnostih za ustanovitev centra tudi aktivno sodelovali.
Leta 1983, točneje 3. oktobra, je zasedal prvi Svet staršev v sestavi: S. Brglez, D. Vilč, A. Kropušek, R. Kopušar, V. Mirnik, A. Bevc, S. Simončič.
Leta 1983 so občine Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec združile sredstva za selitev delavnic pod posebnimi pogoji in ustanovitev Centra za varstvo in delo Golovec.

cvd golovec
Oktobra leta 1983 smo sprejeli prvih 38 varovancev, za katere je skrbelo 18 zaposlenih. Prva ravnateljica je bila ga. Lidija Hrnčič Tominšek, prof. defektologije.
Leta 1984 se število varovancev poveča na 53. Center se uspešno povezuje z okoljem in številnimi delovnimi organizacijami.
Leta 1985 je za 59 varovancev skrbelo 21 zaposlenih. Center je navezal stike s sorodnim centrom v Šibeniku in varovanci so pri njih gostovali. Hiša na Golovcu je postala pretesna, začele so se aktivnosti za izgradnjo prizidka.
Leta 1986 se Center tudi uradno registrira, z dnem ustanovitve 31.10.1986 in postane samostojna delovna organizacija. Vanj je bilo vključenih že 67 varovancev in potrebno je bilo organizirati nove oblike zaposlitev in nove možnosti za preživljanje prostega časa.
Leta 1987 je bilo potrebno za 68 varovancev pridobiti več življenjskega prostora. Nastal je nov idejni projekt za prizidek, ki pa zaradi zaostritve gospodarske situacije ni bil realiziran. Oglej si več… »