december 8th, 2009Splošna bolnišnica PtujNaslov: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Tel: (02) 749 14 00

Fax: (02) 749 16 30

Spletna stran: http://www.sb-ptuj.si

Kratek opis:

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča je bila ustanovljena davnega leta 1874. V lokalnem okolju si je vseskozi prizadevala vzpostaviti takšen zdravstveni sistem, ki bo temeljil na strokovni učinkovitosti ter zagotavljal pravico do zdravja kot eno temeljnih človekovih pravic. Bolnišnica zraven ptujsko – ormoškega območja pokriva tudi kraje, ki segajo izven tega prostora – vse tja do Ljutomera, Lenarta, Rogatca, Slovenske Bistrice in Maribora. Na omenjenem področju je ptujska bolnišnica osrednja zdravstvena ustanova. Strokovni dosežki in organiziranost ustanove ustrezajo statusu regijske bolnišnice.

Osnovna naloga Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča je izvajanje hospitalnega in ambulantno – specialističnega zdravstvenega varstva prebivalcev.

Sistem zdravstvenega varstva je tako kompleksen, da ga je težko omejiti zgolj z mejami lastne države. Tako smo na področju zdravstva že priča številnim globalizacijskim procesom in širšemu mednarodnemu sodelovanju, pri čemer pa internet kot povezovalni dejavnik, igra eno izmed ključnih vlog.

Bolnik je za nas najpomembnejši subjekt in ima pravico do kakovostne zdravstvene oskrbe, pravico sodelovanja in soodločanja pri vseh odločitvah, ki se nanašajo na postopke zdravljenja in izvajanja kakovostne zdravstvene nege. H kakovostni zdravstveni oskrbi spada tudi vzpostavitev čim boljše komunikacije med zdravnikom in bolnikom.

Skrb za zdravje človeka je ena najpomembnejših nalog sodobne družbe, ki se nenehno sooča s številnimi stresnimi situacijami, ki jih vse bolj narekuje hiter tempo življenja. Ptujska bolnišnica je danes ustanova z izoblikovano vizijo prihodnosti in kot takšna želi slediti sodobnim trendom predstavitve svoje dejavnosti tako znotraj, kot tudi izven lokalnega okolja.

Splosna-bolnisnica-Ptuj-dr.-Joze-Potrc-7

Oglej si več… »


Naslov: Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran

Tel: (05) 66 96 100

Fax: (05) 6527 185

Spletna stran: http://www.ob-valdoltra.si

Kratek opis:

Valdoltra nekoč
Bolnišnica je bila ustanovljena leta 1909 za bolnike s kostno-sklepno tuberkulozo iz celotne tedanje Avstro-Ogrske. Po I. svetovni vojni jo je obnovil ameriški Rdeči križ, leta 1920 pa jo je prevzel italijanski Rdeči križ.

Po II. svetovni vojni je postala Valdoltra jugoslovanski “Zvezni inštitut za kostno-sklepno tuberkulozo” – do leta 1947, ko se je začasno preselila v Rovinj. Po obnovi v letih 1951 – 1956 se je ob upadanju kostno-sklepne tuberkuloze preusmerila v ortopedijo in se l. 1961 preimenovala v Ortopedsko bolnišnico Valdoltra.

Valdoltra danes
Danes ortopedski center z moderno diagnostiko in terapijo (magnetna resonanca, računalniška tomografija, moderne operacijske dvorane, artroskopija z lasersko tehnologijo). V treh obnovljenih paviljonih je bolnikom na razpolago 190 postelj, kar predstavlja več kot 50% zmogljivosti slovenske ortopedije. V specialističnih ortopedskih ambulantah je letno pregledanih nad 25.000 bolnikov iz vse Slovenije, hospitaliziranih pa več kot 5.700. Letno opravimo v bolnišnici nad 3.400 operacij (protetika velikih sklepov, operacije na hrbtenici, artroskopija ter ostali operativni posegi sodobne ortopedije).

Bolnišnica ima 300 zaposlenih, od tega 30 zdravnikov specialistov.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra je v stalnih strokovnih stikih z ortopedskimi centri v Sloveniji in po svetu. Slovenskim in mednarodnim strokovnim srečanjem je namenjena moderna kongresna dvorana.

ortopedska-bolnisnica-valdoltra-bolnica-valdoltra-4

Oglej si več… »
april 12th, 2009Splošna bolnica Novo MestoNaslov: Šmihelska cesta 1, 8000 Novo Mesto

Tel: (07) 39 16 100

Fax: (07) 33 23 097

Spletna stran: http://www.sb-nm.si

Kratek opis:

[vimeo]http://vimeo.com/8306381[/vimeo]

Splošna bolnišnica Novo mesto je regionalna bolnišnica, ki skrbi za okrog 132.000 prebivalcev Dolenjske, Bele Krajine in delno tudi Posavske regije. Splošna bolnišnica Novo mesto je bila ustanovljena s sklepom Vlade Republike Slovenije 11. februarja 1993, in sicer za opravljanje specialistično-ambulantne, bolnišnične in lekarniške dejavnosti ter za opravljanje gospodarskih dejavnosti kot pomožnih dejavnosti. V bolnišnici je zaposlenih približno tisoč ljudi. Ima vse oddelke in specialistične ambulante razen psihiatričnega in onkološkega oddelka ter ambulante nuklearne medicine.

Naše osrednje vodilo je učinkovito sodelovanje z vsemi udeleženci v procesu zdravljenja, zdravstvene nege, rehabilitacije in poslovanja zavoda. Poleg posebne odgovornosti, naklonjenosti in razumevanja do bolnikov in njihovih svojcev, posvečamo pozornost tudi našim medsebojnim odnosom in korektnemu sodelovanju z zunanjimi sodelavci in s poslovnimi partnerji. Z dobrim sodelovanjem v strokovnih timih bolnikom olajšamo prehode med posameznimi postopki zdravljenja, zdravstvene nege in rehabilitacije, s čimer se trudimo, da dosegamo optimalne učinke Nenehno si prizadevamo tudi za optimalen čas trajanja zdravljenja, zdravstvene nege in rehabilitacije. Vzpodbujamo in gojimo občutek pripadnosti bolnišnici in smo ponosni na njeno stoletno tradicijo.

Temelj naše vizije sta naše poslanstvo in vrednote. Bolnišnica želi postati v naslednjih šestih letih odlična regionalna bolnišnica. Odlična regionalna bolnišnica pomeni, da ima bolnišnica dobro dostopnost, kratke čakalne dobe, majhno število zapletov, malo pritožb, dobro zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih ter dobre strokovne rezultate. Uporabnikom nudimo kakovostne zdravstvene storitve na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva. Poleg popolnega zadovoljevanja potreb in pričakovanj uporabnikov želimo v življenje bolnišnice vnesti ustvarjalni duh in dosegati vsestransko zadovoljstvo zaposlenih, razmišljajočega, znanja željnega in v napredek usmerjenega člana kolektiva. Za  uvajanje nenehnih sprememb, procesnega pristopa in politike kakovosti smo začeli uvajati koncept TQM kot model vodenja in upravljanja in ga dograjujemo s procesnim vodenjem na podlagi zahtev  standarda ISO 9001:2008. Smo prva slovenska regionalna bolnišnica , ki je pridobila certifikat ISO 9001. V  letu 2007 je Splošna bolnišnica postala dobitnik srebrnega priznanja PRSPO za doseženo število točk. V prihodnosti se bomo trudili izboljšati naše storitve in postati odlična regionalna bolnišnica.

splosna-bolnisnica-novo-mesto-sb-novo-mesto-9

Oglej si več… »


Naslov: Ulica dr. Vrbnjaka 6 Sl-9000 Murska Sobota

Tel: 02/ 51 23 100

Fax:  02/ 52 11 007

Spletna stran: http://www.sb-ms.si

Kratek opis:

Prijazna bolnišnica sredi prekmurske ravnice

splosna-bolnisnica-murska-sobota.JPG

splosna-bolnisnica-murska-sobota-1.JPG

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023