Naslov: Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici

Tel: (05) 330 1000

Fax: (05) 330 1057

Spletna stran: https://www.bolnisnica-go.si/

 

Kratek opis:

Splošna bolnišnica “Dr.Franca Derganca“ Nova Gorica (bolnišnica) je najmlajša splošna bolnišnica v Sloveniji, po velikosti programa srednje velika slovenska bolnišnica, za katero je značilna hitra rast in velika dinamika procesov. Iz podjetniškega zornega kota je bolnišnica veliko podjetje in je v Goriški regiji med največjimi podjetji. Tudi iz primerjave velikosti bolnišnic po svetu sodi bolnišnica med večje ustanove. V Goriški regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo. Za regijo je izrednega pomena tudi iz gospodarskega in drugih vidikov.

Za bolnišnico je zelo pomemben razvoj in spremembe v zadnjih desetih letih. Procesi so bili v letih od 1990 do 1997 zelo dinamični, za bolnišnico nikakor ne samo dobri, kar kažejo mnogi kazalci. Zelo dinamično je bilo sindikalno delovanje, ki je bilo večkrat bolj intenzivno od slovenskega povprečja. Vodstva bolnišnice, ki so se v teh letih zelo hitro menjavala, niso uspevala pri urejanju sprememb in pričakovanj sindikatov ter spremembe usmeriti v razvoj bolnišnice.

Zelo pomemben kazalec razmer v bolnišnici je finančna slika skozi leta. Krizna leta so bila predvsem 1994, 1995 in 1997. Od konca leta 1997 do danes so se kazalci poslovanja pomembno izboljšali in so med najboljšimi med slovenskimi bolnišnicami. Poslovno leto 2004 je bilo najboljše do sedaj v naši bolnišnici.

Po deležu oskrbe prebivalstva regije sodi bolnišnica v sam vrh med slovenskimi bolnišnicami, kar pomeni dobro osnovo za bodočnost. Je bolnišnica, ki dosega največjo prepoznavnost v sosednjih državah (Italija), kar je tudi dobro izhodišče za vstop na evropski zdravstveni trg. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so pred bolnišnico postavljeni novi izzivi in priložnosti.

Oglej si več… »
januar 16th, 2011Bolnišnica TopolšicaNaslov: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica

Tel: (03) 898 77 00

Fax:
(03) 898 77 22

Spletna stran: Topolšica bolnišnica: http://www.b-topolsica.si

Kratek opis:

Bolnica Topolšica je usmerjena v razvoj. V središču naših prizadevanj so ljudje. Smo kolektiv odprtih in odkritih odnosov. To je vir naše notranje moči v skrbi za pacienta. Gradimo na dialogu in sodelovanju na vseh področjih naših aktivnosti. Na temelju vsestranske skrbi za okolje, gradimo odličnost na področju vseh naših delovnih procesov.

Samozavest gradimo na dolgoletni tradiciji bolnišnične dejavnosti v Topolšici. Zavedamo se izzivov in nenehno iščemo nove priložnosti za to, kako izboljšati razmere za uspešno uresničevanje našega temeljnega poslanstva: zagotavljanja kvalitetne celostne oskrbe naših pacientov. Ne obravnavamo jih zgolj kot primere, ampak kot posameznike. Znamo jim pazljivo prisluhniti, upoštevati njihovo mnenje.

Sprejemamo jih kot enakopravne sogovornike. Zavedamo se pomena naših prizadevanj. Z njimi želimo, z vsem najboljšim, kar premoremo, krepiti temelj, na katerem počivajo vse aktivnosti okolja, v katerega smo vraščeni: zdravje!!!


Naslov: Oblakova ulica 5 3000 Celje

Tel: (03) 423 30 00

Fax: (03) 423 36 66

Spletna stran:
http://www.sb-celje.si

Kratek opis:

Smo bolnišnica, ki ve, kaj hoče; svojih ciljev se lotevamo temeljito in domišljeno. Naše ambicije pa niso majhne. Želimo dosegati vrhunska evropska merila v medicinski stroki, v upravljanju bolnišnice, v njeni organizaciji in informatiki.

V Splošni bolnišnici Celje izvajamo celovito bolnišnično in ambulantno-specialistično zdravstveno oskrbo na sekundarni ravni organiziranja zdravstvene dejavnosti za prebivalce celjske in okoliških regij.

Razvijamo takšno organiziranost ustanove, ki nam omogoča strokovni in poslovni razvoj, ob tem pa upoštevamo visoke zahteve po kakovosti zdravljenja bolnikov in osebnostnem razvoju vseh zaposlenih.

Želimo biti uspešna in prijazna bolnišnica, a hkrati dejavna in prepoznavna tudi v širšem okolju. Na svojem območju želimo zagotoviti celovito oskrbo z zdravstvenimi storitvami, zato se povezujemo z drugimi subjekti v zdravstvenem varstvu. Sodelujemo tudi pri razvoju in oblikovanju zdravstvene politike na Celjskem in na republiški ravni ter pri oblikovanju republiške medicinske doktrine. Pomagamo pri zdravstveni vzgoji prebivalstva in pomembno prispevamo k ekonomskemu, strokovnemu in socialnemu razvoju našega območja.

Kot osrednja zdravstvena ustanova na svojem območju posebno pozornost namenjamo izvajanju in spodbujanju raziskovalne dejavnosti. Nenehno vpeljujemo in izpopolnjujemo nove diagnostične in terapevtske postopke. Prav tako spodbujamo in razvijamo pedagoško delo ter posredujemo znanje delavcem, ki delajo na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Zavedamo se teženj in zahtev v zdravstvu, zato skrbimo za nenehno tehnološko modernizacijo bolnišnice, zlasti pa za vrhunsko strokovnost medicinskega in drugega osebja.

Prepričani smo, da so sodelovanje naših vrhunskih strokovnjakov v mednarodnih strokovnih aktivnostih, spodbudna organizacijska kultura v ustanovi in dosledno spoštovanje bolnikovih pravic jamstvo za uspeh tudi v tretjem tisočletju.

Oglej si več… »


Naslov: Ptujska cesta 33 2270 Ormož

Tel: (02) 74 15 100

Fax: (02) 74 15 147

Spletna stran: http://www.pb-ormoz.si

Kratek opis:

V predelu jugovzhodnega dela Slovenije se ob reki Dravi nahaja mesto Ormož, obdano s čudovito naravo. Ena izmed najstarejših zgradb v mestu je Psihiatrična bolnišnica Ormož, ki je namenjena zdravljenju vseh vrst duševnih motenj.

Zgradba psihiatrične bolnišnice stoji na zahodnem robu mesta Ormož. Zgradil jo je nemški viteški križniški red leta 1898. Od ustanovitve do leta 1948 je delovala kot splošna bolnišnica in je slovela kot vzorno urejena medicinska ustanova. V njej so delovale redovnice križniškega reda, ki so zaradi svoje požrtvovalnosti postale pojem humanosti med ljudstvom. Konec aprila 1948 je vlada Ljudske republike Slovenije Splošno bolnišnico Ormož zaprla, jo preuredila in preimenovala v Bolnišnico za TBC in pljučne bolezni.
Po upadu števila bolnikov obolelih za jetiko, se je pokazala potreba po psihiatrični bolnišnici, tako se je bolnišnica preoblikovala v psihiatrično. 1. oktobra 1966 je bil ustanovljen psihiatrični oddelek kot sestavni del ptujske bolnišnice. Namen bolnišnice je bil, da nudi psihiatrično oskrbo in zdravljenje prebivalcem ožjega ormoškega in ptujskega območja, dela bistriškega in gornjeradgonskega območja, Ljutomera z okolico in Prekmurja.

Leta 1966 se je bolnišnica organizirala v skladu z Zakonom o javnih zavodih v javni zavod Psihiatrična bolnišnica Ormož.

V letih od 1998 do 2005 je bila bolnišnica skoraj v celoti prenovljena (narejen je bil prizidek, obnovljena oziroma prenovljena je bila zunanjost bolnišnice, vsi oddelki z bolniškimi sobami, prostori za ambulanto, administrativni in laboratorijski del, skupni prostori, telovadnica in kapelica, prav tako okolica s parkiriščem).

Psihiatricna-bolnisnica-Ormoz-psihiatrija-ormoz

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023