Naslov: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica

Tel: (03) 898 77 00

Fax:
(03) 898 77 22

Spletna stran: Topolšica bolnišnica: http://www.b-topolsica.si

Kratek opis:

Bolnica Topolšica je usmerjena v razvoj. V središču naših prizadevanj so ljudje. Smo kolektiv odprtih in odkritih odnosov. To je vir naše notranje moči v skrbi za pacienta. Gradimo na dialogu in sodelovanju na vseh področjih naših aktivnosti. Na temelju vsestranske skrbi za okolje, gradimo odličnost na področju vseh naših delovnih procesov.

Samozavest gradimo na dolgoletni tradiciji bolnišnične dejavnosti v Topolšici. Zavedamo se izzivov in nenehno iščemo nove priložnosti za to, kako izboljšati razmere za uspešno uresničevanje našega temeljnega poslanstva: zagotavljanja kvalitetne celostne oskrbe naših pacientov. Ne obravnavamo jih zgolj kot primere, ampak kot posameznike. Znamo jim pazljivo prisluhniti, upoštevati njihovo mnenje.

Sprejemamo jih kot enakopravne sogovornike. Zavedamo se pomena naših prizadevanj. Z njimi želimo, z vsem najboljšim, kar premoremo, krepiti temelj, na katerem počivajo vse aktivnosti okolja, v katerega smo vraščeni: zdravje!!!