Naslov: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec

Tel: 02 88 23 400

Fax: 02 88 42 393

Spletna stran: http://www.sb-sg.si

Kratek opis:

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je regionalna bolnišnica, vendar bi lahko rekli, da je tudi medregijska, saj pokriva več statističnih regij. Je osrednja zdravstvena institucija, v kateri se izvaja bolnišnično in specialistično ambulantno zdravljenje bolnikov na sekundarni ravni.

Zdravstvene storitve so namenjene predvsem prebivalcem iz območja zdravstvene regije OE Ravne (Koroške in Velenja). V bolnišnici se zdravijo tudi prebivalci celotne Slovenije in tujci.

Osnovni cilj Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je uresničevanje poslanstva z izvajanjem in dostopnostjo do kvalitetnih zdravstvenih storitev. Naš končni cilj je ozdravljen in zadovoljen bolnik.

Oglej si več… »