Naslov: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ul. št. 4 6210 Sežana

Tel: (05) 707 40 00

Fax: (05) 707 40 19

Spletna stran: http://www.bolnisnica-sezana.si

Ambulantno naročanje: http://www.bolnisnica-sezana.si/splosne-informacije.htm

Kratek opis:

Dejavnost bolnišnice Sežana vključuje tudi rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov v posebnih klimatskih pogojih.

Gre za uporabo posebnih klimatskih pogojev za kompleksen program rehabilitacije, ko se bolniki, v času rehabilitacije, zadržujejo v podzemni kraški jami.

Naše poslanstvo je: zdravljenje in rehabilitacija bolnikov, podaljšano bolnišnično zdravljenje, izvajanje programa dialize, opravljanje zdravstvenih storitev v skladu s strokovno doktrino, kakovost storitev, visoka stopnja zadovoljstva bolnikov, njihovih svojcev in zaposlenih.