Naslov: Šmihelska cesta 1, 8000 Novo Mesto

Tel: (07) 39 16 100

Fax: (07) 33 23 097

Spletna stran: http://www.sb-nm.si

Kratek opis:

[vimeo]http://vimeo.com/8306381[/vimeo]

Splošna bolnišnica Novo mesto je regionalna bolnišnica, ki skrbi za okrog 132.000 prebivalcev Dolenjske, Bele Krajine in delno tudi Posavske regije. Splošna bolnišnica Novo mesto je bila ustanovljena s sklepom Vlade Republike Slovenije 11. februarja 1993, in sicer za opravljanje specialistično-ambulantne, bolnišnične in lekarniške dejavnosti ter za opravljanje gospodarskih dejavnosti kot pomožnih dejavnosti. V bolnišnici je zaposlenih približno tisoč ljudi. Ima vse oddelke in specialistične ambulante razen psihiatričnega in onkološkega oddelka ter ambulante nuklearne medicine.

Naše osrednje vodilo je učinkovito sodelovanje z vsemi udeleženci v procesu zdravljenja, zdravstvene nege, rehabilitacije in poslovanja zavoda. Poleg posebne odgovornosti, naklonjenosti in razumevanja do bolnikov in njihovih svojcev, posvečamo pozornost tudi našim medsebojnim odnosom in korektnemu sodelovanju z zunanjimi sodelavci in s poslovnimi partnerji. Z dobrim sodelovanjem v strokovnih timih bolnikom olajšamo prehode med posameznimi postopki zdravljenja, zdravstvene nege in rehabilitacije, s čimer se trudimo, da dosegamo optimalne učinke Nenehno si prizadevamo tudi za optimalen čas trajanja zdravljenja, zdravstvene nege in rehabilitacije. Vzpodbujamo in gojimo občutek pripadnosti bolnišnici in smo ponosni na njeno stoletno tradicijo.

Temelj naše vizije sta naše poslanstvo in vrednote. Bolnišnica želi postati v naslednjih šestih letih odlična regionalna bolnišnica. Odlična regionalna bolnišnica pomeni, da ima bolnišnica dobro dostopnost, kratke čakalne dobe, majhno število zapletov, malo pritožb, dobro zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih ter dobre strokovne rezultate. Uporabnikom nudimo kakovostne zdravstvene storitve na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva. Poleg popolnega zadovoljevanja potreb in pričakovanj uporabnikov želimo v življenje bolnišnice vnesti ustvarjalni duh in dosegati vsestransko zadovoljstvo zaposlenih, razmišljajočega, znanja željnega in v napredek usmerjenega člana kolektiva. Za  uvajanje nenehnih sprememb, procesnega pristopa in politike kakovosti smo začeli uvajati koncept TQM kot model vodenja in upravljanja in ga dograjujemo s procesnim vodenjem na podlagi zahtev  standarda ISO 9001:2008. Smo prva slovenska regionalna bolnišnica , ki je pridobila certifikat ISO 9001. V  letu 2007 je Splošna bolnišnica postala dobitnik srebrnega priznanja PRSPO za doseženo število točk. V prihodnosti se bomo trudili izboljšati naše storitve in postati odlična regionalna bolnišnica.

splosna-bolnisnica-novo-mesto-sb-novo-mesto-9

Oglej si več… »