Naslov: Cesta Maršala Tita 112

Tel: 04 586 80 00

Fax: 04 586 84 01

Email: tajnistvo@sb-je.si

Spletna stran: http://www.sb-je.si

Kratek opis:

Skladno z obsegom dela je bolnišnica rasla tudi strokovno. S prizadevnostjo vseh zaposlenih je bolnišnica naredila razvoj, ki ji je omogočil, da se danes uvršča med regijske.

Danes ima 287 postelj v štirih osnovnih bolnišničnih dejavnostih (kirurški, internistični, pediatrični in ginekološko-porodniški). Gravitacijska področja so različno velika. Največje je področje kirurgije, ki pokriva celotno Gorenjsko, pediatrija ravno tako celotno področje Gorenjske razen Škofje Loke, internistika ter porodništvo in ginekologija pa pokrivata zgornji del Gorenjske.

Poleg teh oddelkov ima bolnišnica organizirano tudi centralno intenzivno terapijo (CIT). Ob navedenih oddelkih imamo organizirane še oddelek za transfuziologijo, dnevni oddelek, dializni center, laboratorij, lekarno, centralno sterilizacijo in odsek podaljšanega bolnišničnega zdravljenja. V sklopu bolnišnice deluje tudi 40 specialističnih oz. subspecialističnih ambulant. Vsako leto je v bolnišnici hospitalizirano okoli 11.500 bolnikov. Povprečna ležalna doba v letu 2002 je bila 6,4 dneva. Na leto opravimo pri bolnikih med drugim 3.500 večjih kirurških posegov, 800 velikih in srednjih ambulantnih posegov in 4.000 malih ambulantnih posegov. Skupaj opravimo 91.000 ambulantnih pregledov, 4.600 različnih endoskopskih preiskav, 4.000 preiskav notranjih organov z ultrazvokom in 4.000 CT preiskav. Letno opravimo 6.200 dializ, 6 bolnikov izvaja peritonealno dializo.

Vse navedeno delo opravi 530 zaposlenih, od tega je 64 zdravnikov, 7 farmacevtov, 54 medicinskih sester, 2 medicinski sestri z univerzitetno izobrazbo,9 fizioterapevtov, 10 rentgenskih inženirjev in 178 zdravstvenih tehnikov. Po velikosti sodimo med bolnišnice, ki so lahko prijazne do bolnikov tudi zaradi svoje velikosti. Pohvalimo se lahko z izjemnimi dosežki na nekaterih področjih v neinvazivni kardiologiji, gastroenterologiji, travmatologiji in ortopediji. Na omenjenih področjih sodimo v sam vrh slovenske medicine. Ob vsem tem želimo biti tudi prijazna bolnišnica. Zavedamo se dejstva, da je ob pravi diagnozi, ustreznem zdravljenju in kvalitetni zdravstveni negi, pomembna tudi prijazna beseda. Ta še dodatno vpliva na zaupanje bolnikov in vsekakor pripomore k hitrejšemu okrevanju.

Številni naši zdravniki in medicinske sestre so stalni predavatelji na podiplomskih izobraževanjih, poleg tega pa so tudi aktivni udeleženci kongresov doma in v tujini. Zavedamo se, da bomo le z nenehnim izpopolnjevanjem in predvsem z natančno analizo svojega dela, ki lahko le na ta način postane primerljivo z delom v drugih bolnišnicah po svetu, dosegli napredek v stroki. S tem bomo največ pripomogli h kakovosti zdravstvenih storitev.

sb-jesenice-1.jpgsb-jesenice-3.jpg sb-jesenice-2.jpgsb-jesenice-4.jpg Oglej si več… »