- Vse zdravstvene ustanove v Sloveniji - https://ustanove.zdravstvena.info -

Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo

Naslov: Zaloška 2, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 522 50 50 (centrala UKCLJ)

Spletna stran: http://www4.kclj.si/index.php?m=3&s=7&odd=0&n=1