Naslov: Dom Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4a, 3310 Žalec

Tel: (03) 713 29 00

Fax: (03) 713 29 10

Spletna stran: www.dnpg.si

Kratka predstavitev:

Dom Nine Pokorn Grmovje je poseben socialno-varstveni zavod, ki nudi oskrbo, varstvo in strokovno obravnavo oseb, ki zaradi slabših psihofizičnih sposobnosti niso zmožni integracije v samostojno izven-institucionalno življenje.
V letu 2010 praznujemo 30 let delovanja na Grmovju. Zgodovina doma pa sega še 10 deset let nazaj, ko so bili naši stanovalci nastanjeni v graščini v Novem Celju in pa v graščini na Grmovju.

dnpg 1
Naš zavod je v zadnjih letih usmerjen k aktivnejšemu vključevanju naših stanovalcev v širše družbeno okolje, zato odpiramo bivalne enote, ki pomenijo alternativno obliko bivanja in življenja v lokalni skupnosti ob strokovni pomoči naših zaposlenih. Z normalizacijo storitev, poskušamo našim stanovalcem približati takšen način življenja, ki bi ga živeli zunaj institucionalnih zidov.
Lotevamo se raznih projektov, ki gredo v smeri iskanja prijaznejših oblik bivanja in s tem zagotavljanja človekovega dostojanstva, kar pa je tudi edini cilj našega dela in prizadevanja vseh zaposlenih v našem zavodu.
Delo v Domu Nine Pokorn Grmovje poteka v duhu poslanstva zavoda:

Razvijanje humanega odnosa in nudenje kakovostnega bivanja ter oskrbe omogoča stanovalcem izraziti in uporabiti sposobnosti, možnosti svobodne izbire, prevzemati odgovornosti za svoje odločitve in ravnanja v skladu s svojimi zmožnostmi in pravicami.

Stanovanjski standard

Naši stanovalci in stanovalke so nastanjeni v 7 različnih stavbah našega zavoda. V glavni stavbi zavoda domuje 169 stanovalcev in stanovalk. V naravnem okolju parka pa imamo tudi dve obnovljeni večji bivalni enoti. Tako v enoti nove stavbe biva 15 stanovalcev in stanovalk, v enoti graščine pa 25.

Ob hkratnem spreminjanju vrednosti principov, načinov dela, sistema in celotnega okolja, danes vse bolj v našem domu dobiva osrednje mesto tudi proces deinstitucionalizacije. Sama proces predstavlja ne samo dvig kakovosti življenja naših uporabnikov s poudarkom na individualizaciji, ampak pomeni tudi pot v nenehno skupno spreminjanje odnosov. Tako smo v letu 2006 odprli svojo prvo bivalno enoto v Žalcu, kjer danes prebiva 6 stanovalcev in stanovalk, v mesecu oktobru in novembru 2007 pa smo otvorili še dve samostojni hiši v prijetnem in naravnem okolju Polzele in Žalca, v kateri se je vselilo 14 stanovalcev in stanovalk zavoda. V letu 2010 smo odprli še četrto bivalno enoto v Dramljah, kjer biva 15 stanovalcev in stanovalk.

dnpg

Družabno življenje

V našem domu imamo zelo razvito družabno življenje. Redno se stanovalci ukvarjajo z igranjem šaha, pohodništvom, jutranjim tekom, kolesarjenjem, odbojko, plesom, plavanjem, z igrami na snegu v zimskem času (sankanje, snežaki), smučanjem, obiski fitness centrov, ribarjenjem in tudi jezdenjem.

Stanovalcem omogočamo, da se povezujejo tudi z zunanjim okoljem in tako se družijo s prostovoljci (dijaki Srednje vrtnarske šole iz Celja), berejo v bralni urici z gospo Anko Krčmar, obiskujejo abonma narodno zabavne glasbe in gledališki abonma, obiskujejo razne kinopredstave ter obiskujejo raznovrstne razstave in predstave, na katere nas povabijo.

V samem domu organiziramo tudi kuharske urice ter nastope različnih izvajalcev (pevski zbori, folklorne skupine ipd.), skozi leto pa spremljamo tudi vse praznike in jih obeležimo s proslavami ali zabavami (pustovanje, materinski dan, martinovanje, kostanjev piknik, miklavževanje, silvestrovanje).

V Domu namenjamo posebno skrb tudi praznovanju rojstnih dni stanovalcev. Prirejamo skupinska, mesečna praznovanja in posamezno za tiste, ki praznujejo okrogli jubilej. S tem želimo povedati in pokazati, da jih cenimo, da nam veliko pomenijo in da so dragoceni.