Naslov: Prisojna ulica 1, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 430 18 42

Fax: (01) 430 18 44

Spletna stran: http://www.zveza-dlbs.si

Kratka predstavitev:

Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije predstavlja interese ledvičnih bolnikov v Sloveniji. Je humanitarna organizacija bolnikov, ki temelji na prostovoljnem delu članov.

Delovanje Zveze je usmerjeno v podporo ledvičnih bolnikov in njihovih svojcev, da bi čim lažje premagovali težave bolezni in zdravljenja in da bi še naprej živeli čim bolj aktivno življenje.

Prizadevamo si tudi, da bi javnost seznanili s potrebami ledvičnih bolnikov in da bi enakopravno sodelovali pri snovanju politik, ki zadevajo življenje ledvičnih bolnikov, tako zdravstvenih, socialnih, zaposlovalnih in drugih. Med ljudmi tudi širimo vedenje o velikem pomenu, ki ga ima transplantacijska dejavnost.
Zveza društev ledvičnih bolnikov je krovna organizacija, ki povezuje 15 regijskih društev ledvičnih bolnikov in Društvo mladih dializnih in transplantiranih bolnikov. Društva imajo 2500 članov.

Večinoma so to bolniki – tisti, ki se zdravijo z dializo, bolniki s presajeno ledvico, bolniki z različnimi stopnjami kronične ledvične bolezni in bolniki z drugimi ledvičnimi boleznimi -, pa tudi njihovi svojci, medicinsko osebje in drugi ljudje, ki podpirajo to organizacijo.

DRUŠTVA PO SLOVENIJI:

Društvo ledvičnih bolnikov Slovenj Gradec
Gosposvetska 1
2380 Slovenj Gradec
[email protected]
http://www.drustvo-dlbsg.si

Društvo ledvičnih bolnikov Pomurja
Ul. dr. Vrbnjaka št. 6, Rakičan
9000 Murska Sobota
[email protected]

Društvo kroničnih ledvičnih bolnikov Dolenjske
Šmihelska cesta 1
8000 Novo mesto
[email protected]
http://www.dlbnm.si
tel. 041 800 753, 031 283 753

Društvo ledvičnih bolnikov Viva Vojnik
Cesta v Tomaž 6 A
3212 Vojnik
[email protected]

Društvo ledvičnih bolnikov Ljubljana
Prisojna 1
1000 Ljubljana
[email protected]
http://www.dlb-ljubljana.si

Društvo ledvičnih bolnikov Lilija Maribor
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor
[email protected]
tel. 02 321 2721

Društvo ledvičnih bolnikov Nefron – Celje
Kersnikova 21
3000 Celja
[email protected]

Društvo ledvičnih bolnikov Gorenjske
Brezovica 28
4245 Kropa
[email protected]

Društvo ledvičnih bolnikov Severno-Primorske regije
Ulica padlih borcev 13
5290  Šempeter pri Gorici
[email protected]
http://www.dlb-sempeter.si
tel. 05 393 60 54, 05 393 60 53

Društvo ledvičnih bolnikov Zasavja
Rudarska cesta 7
1420  Trbovlje
[email protected]

Društvo ledvično bolnih južne Primorske
Gramscijev trg 3
6000 Koper
[email protected]
tel. 051 615 358

Društvo ledvičnih bolnikov Ptuj
Bolnišnica – dializa
Potrčeva c. 25,
2250  Ptuj
[email protected]
tel. 02 749 15 32

Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov Celje
Splošna bolnišnica Celje
Oblakova 5
3000  Celje
[email protected]

Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Krško
Leskovškova c. 29
8270 Krško
[email protected]
tel. 07 496 84 42, 07 814 00 03

Društvo ledvičnih bolnikov Posočja
Trg svobode 4
5222 Kobarid
[email protected]
http://www.dlbp.siSte odkrili napako ali imate podrobnejši opis ustanove? Pošlji popravke