Naslov: Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora, 9240 Ljutomer

Tel:  (02) 585 14 00

Fax:  (02) 585 14 25

Spletna stran: http://www.zd-lju.si

Kratek opis:
Želimo, da bodo občani zaradi strokovnega in korektnega dela, ki bo opravljeno prijazno in spoštljivo, od nas odhajali zadovoljni, k nam pa prihajali z zaupanjem. Naš zavod bo uravnoteženo izpolnjeval pričakovanja vseh deležnikov.

Naše vrednote so:
-       spoštovanje,
-       pripravljenost pomagati,
-       solidarnost,
-       zdravo življenje,
-       medsebojno zaupanje,
-       kakovost in strokovnost,
-       integriteta,
-       pripadnost našemu zavodu.

CILJI
Zdravstveni dom Ljutomer ima razvojne cilje in smernice določene v Programu strateškega razvoja javnega zavoda za obdobje 2009-2013, ki ga je zavod sprejel na svetu zavoda v letu 2008. Zraven opredeljenih razvojnih ciljev v strateškem dokumentu si bomo v zavodu prizadevali še za naslednje temeljne cilje:
-       usmerjenost k pacientom in izpolnjevanju njihovih pričakovanj,
-       usmerjenost k zaposlenim, razvijanje organizacijske kulture, učenja in rasti,
-       trajnostna poslovna in finančna uspešnost,
-       zavezanost kakovosti, odličnosti in zagotavljanje visokega nivoja zdravstvenega varstva na primarni ravni,
-       usmerjenost v preventivo,
-       vzpodbujanje in promocija zdravega življenja.Ste odkrili napako ali imate podrobnejši opis ustanove? Pošlji popravke