DEOS center starejših Zimzelen Topolšica
DEOS center starejših Notranje Gorice
DEOS center starejših Horjul
DEOS center starejših Gornji Grad
DEOS center starejših Trnovo
DEOS center starejših Medvode
Zavod Somnia
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu
Društvo Center za pomoč mladim CPM
Dom Taber
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča – Ljubljana
Dom starejših občanov Krško
Dom upokojencev Sežana
Varstveno delovni center Koper
Dom Nine Pokorn Grmovje
Center za usposabljanje, delo in varstvo Draga
Varstveno delovni center Postojna
Obalni dom upokojencev Koper
Dom upokojencev Izola
Center za korekcijo sluha in govora Portorož
Varstveno delovni center Šentjur
Lambrechtov dom Slovenske Konjice
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Dom upokojencev Polzela
Center za varstvo in delo Golovec
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Negovalna bolnišnica
Inštitut za biokemijo
Inštitut za biologijo celice
Zdravstveni dom Nazarje
Zdravstveni dom Kamnik
Zdravstveni dom Cerknica
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Zdravstveni dom Žalec (DR. Jožeta Potrate)
Specialna bolnišnica za ortopedijo, kirurgijo, nevrologijo in fizikalno medicino in rehabilitacijo Sveta Katarina v Zaboku
Zastopniki pacientovih pravic
Diagnostični laboratorij Medicare PLUS
Zdravstveni dom Mozirje
Zdravstveni dom Trbovlje
Zdravstveni dom Tolmin
Zdravstveni dom Šentjur
Zdravstveni dom Slovenske Konjice
Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Zdravstveni dom Sežana
Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo Mesto
Medicinska fakulteta v Mariboru
Društvo psoriatikov Slovenije
Porodnišnica Brežice
Reševalna postaja Bled
Reševalna postaja Kranj
Srednja zdravstvena šola Zagorje
Dom starejših občanov Šentjur
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
DEOS center starejših Črnuče
Klinični oddelek za reprodukcijo Ljubljana – Leonišče
Varstveno delovni center Stara Gora
Zdravstveni dom Sevnica
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
Zdravstveni dom Radeče
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Dom Danice Vogrinec Maribor
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča – Služba Maribor
Varstveno delovni center POLŽ Maribor
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Univerzitetni klinični center Maribor
Zdravstveni dom Ormož
Zdravstveni dom Nova Gorica
Zdravstveni dom Metlika
Zavod za varstvo pri delu
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Zdravstveni dom Logatec
Zdravstveni dom Ljutomer
Zdravstveni dom Litija
Zdravstveni dom Lenart
Dom Danijela Halasa Velika Polana
Dom starejših Lendava
Varstveno delovni center VDC Radovljica
Varstveno delovni center VDC Jesenice
Reševalna postaja Ljubljana
Zdravstveni dom Krško
Zdravstveni dom Kočevje
Zdravstveni dom Hrastnik
Inštitut za patologijo, medicinski eksperimentalni center, oddelek za molekularno genetiko, prionski laboratorij
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete – vajalnice in katedra
Dentalni center Matek
Zdravstveni dom Dravograd
Zdravstveni dom Ribnica
Zdravstveni dom Črnomelj
Center za sluh in govor Maribor
Dom upokojencev Ptuj
Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Zarja
UKCLJ – Univerzitetni klinični center Ljubljana – informacijske table
Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo
Orl klinika
Stomatološka klinika Ljubljana
Zdravstveni dom Piran
Slovenska društva za boj proti raku
Dom starejših občanov Kranjska Gora – Dom Viharnik
Dom starejših občanov Mengeš
Društvo za fibromialgijo
Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije
Dom za starejše BOR Črni Vrh nad Idrijo
Očesni kirurški center dr. Primoža Logarja
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
Katedra za družinsko medicino
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Zdravstveni dom Brežice
Zdravstveni dom Ajdovščina
Zdravstveno reševalni center Koroške
Slovenija Transplant
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Splošna bolnišnica Brežice
Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični
Bolnišnica postojna
Bolnišnica Sežana
Zdravstvena postaja Dobrovnik
Zdravstveni dom Lendava
Zdravstveni dom Laško
Splošna bolnišnica Nova Gorica
Zdravstveni dom Domžale
Zdravstveni dom Zagorje
Zdravstveni dom Novo Mesto
Zdravstveni dom za študente univerze v Ljubljani
Društvo Projekt Človek
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana
Zavod Korak – zavod za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave
Zdravstveni dom Trebnje
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Zdravstveni dom Postojna
Bolnišnica Topolšica
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Diagnostični center Bled
Socialno varstveni zavod Dutovlje
Dom upokojencev Postojna
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
Pegazov dom Rogaška Slatina
Dom starejših Šentjur
Center za starejše občane Lucija
Zavod svetega Rafaela NašDom Vransko
Thermana Laško
Center društvo za avtizem
Kirurški Sanatorij Rožna Dolina
Zdravstveni dom Medvode
Dom ob Savinji Celje
Zdravstveni dom Celje
Splošna bolnišnica Celje
Zdravstveni dom Idrija
Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija
DEOS center starejših Cerknica
Mladinsko zdravilišče in letovišče rdečega križa Slovenije Debeli Rtič
Psihiatrična bolnišnica Ormož
Zdravstveni dom Vrhnika
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Splošna bolnišnica Trbovlje
Zdravstveni dom dr.Božidarja Lavriča – Cerknica
Porodnišnica Murska Sobota
Zdravstveni dom Ljubljana
Splošna bolnišnica Ptuj
UP – Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Zasebne ustanove in ambulante
CUDV Matevža Langusa Radovljica
Očesna ambulanta Naklo
Ambulanta za osteoporozo in preventivno medicino Diamed
Roženica – društvo oseb s keratokonusom
Zveza Slovenskih društev za boj proti raku
Zveza društev bolnikov z osteoporozo
Zdravilišče Rogaška Slatina
Terme Dobrna
Zdravilišče Laško
Dom starejših občanov Laško
Dom starejših občanov Šiška
Dom starejših občanov Moste-Polje
Dom starejših občanov Fužine
Dom starejših občanov Vič-Rudnik
CUDV Draga
Zdravstvena postaja Kranjska Gora
Psihiatrična klinika Ljubljana – Polje
Splošna bolnišnica Izola
Dso Lipa Štore
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Dom starejših občanov Kočevje
Dom starejših občanov Naklo
Dom starejših občanov Ribnica
Splošna bolnica Novo Mesto
Zdravstveni dom Ptuj
Zdravstveni dom Maribor
Nova Pediatrična klinika
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Dom starejših občanov Tezno
Dom starejših občanov Tisje
Ortopedska klinika Ljubljana
Zdravstveni dom Bled
Zdravstveni dom Velenje
Ginekološka klinika in KO za nefrologijo
Dom starejših občanov Bohinj
Visoka šola za zdravstvo Ljubljana
Dom starejših občanov Center – Tabor Ljubljana
Zdravstveni dom Center Ljubljana
Stomatološka klinika in KO za maksilofacialno in oralno kirurgijo
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Medicinska fakulteta v Ljubljani
Zdravstveni dom Izola
Zdravstveni dom Koper
Terme Olimia
Zdravstveni dom Tržič
Zdravstveni dom Radovljica
Dom starejših občanov Petra Uzarja Tržič
Zdravstveni dom Bohinj
Zdravstveni dom Ivančna Gorica
Dom starejših občanov Grosuplje
Zdravstveni dom Grosuplje
Fizioterapija Mediko
Inštitut RS za rehabilitacijo Ljubljana
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Srednja zdravstvena šola Jesenice
Dom starejših občanov Logatec
Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
Zdravstveni dom Škofja Loka
Očesna klinika Ljubljana
Gastroenterološka interna klinika
Infekcijska klinika oz. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Inštitut za varovanje zdravja RS Oddelek za medicinsko mikrobiologijo z referenčnimi laboratoriji
Porodnišnica Ljubljana
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
Zdravstveni dom Murska Sobota
Dom starejših občanov Rakičan
Zdravstveni dom Gornja Radgona
Visoka šola za zdravstvo Izola
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Zdravstveni dom Jesenice
Univerzitetni klinični center Ljubljana
KCLJ Poliklinika Ljubljana
Porodnišnica Kranj ( BGP )
Stara Pediatrična klinika
Zdravstveni dom Kranj
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
Splošna bolnišnica Jesenice
Dom starejših občanov Podbrdo
Onkološki Inštitut
Nevrološka klinika
Mikrobiološki inštitut Ljubljana
Bolnišnica dr. Petra Držaja
Dermatovenerološka klinika Ljubljana
Dom starejših občanov Preddvor
Dom starejših občanov Kranj
Bolnišnica Golnik – KOPA Golnik
Psihiatrična bolnišnica Begunje